Download - pdf materijali

DOBRA LABORATORIJSKA PRAKSA

Osnovi statističke obrade rezultata
Šta je dobar analitički propis?
Skrivene greške u laboratorijskoj praksi
Volumetrijski sudovi i njihov uticaj na rezultat
Kakav treba da bude SOP?
Praktični rezultati testiranja nekih volumetrijskih sudova


KALIBRACIJA VOLUMETRIJSKIH SUDOVA

Iskustva u kalibraciji volumetrijskih sudova


VALIDACIJA ATOMSKIH SPEKTROMETRIJSKIH METODA

Kada se vrši validacija analitičke metode?
Specifičnost metode
Linearnost metode
Preciznost metode
Tačnost metode
Limit detekcije
Limit kvantifikacije
Stabilnost analita i sistema