Izvod iz recenzije

"Poznato je da u našoj zemlji ima malo podataka na našem jeziku o Atomskoj apsorpcionoj spektrometriji. Ovaj praktikum može dobro da posluži onima koji treba da steknu osnovne pojmove o atomskoj apsorpcionoj spektrometriji kao instrumentalnoj metodi za određivanje metala u prirodnim i sintetičkim materijalima, a posebno će biti od koristi onima koji u svojoj laboratoriji imaju Pye Unicam-ov aparat. Zato preporučujem da se podneti rukopis »Atomska apsorpciona i emisiona spektrometrija« može štampati kao pomoćni udžbenik (praktikum)"

 

Prof. dr Ranđel Mihajlović
Prirodno-matematički fakultet Kragujevac