Primarni izvori zračenja

Mala širina apsorpcionih linija i njihova blizina, pred konstruktorima aparata je postavila dva bitna zadatka:

- proizvesti potrebno zračenje za pobuđivanje i

- odvojiti i izmeriti te uzane signale.

Za atomsku apsorpcionu spektrometriju neophodan je stabilan i intenzivan izvor linijskog zračenja. U cilju korekcije neatomske apsorpcije potreban je izvor koji emituje kontinualni spektar.

Lampa sa šupljom katodom je standardni izvor spektra u atomskoj apsorpcionoj spektrometriji. Lampa je u obliku šupljeg staklenog cilindra dužine oko 15 cm i prečnika 4-5 cm u kome je, s jedne strane zatopljena katoda u obliku šupljeg cilindra prečnika šupljine oko 2-3mm i dubine oko 10mm. Anoda je u obliku prstena ili šipke. Katoda je konstruisana od metala ili legure metala, ili je na unutrašnjoj strani šupljine nanešen tanak sloj metala čiji spektar je potreban. Anoda je napravljena od nikla ili volframa. Koncentrisano pražnjenje događa se u šupljini katode, a nastali zraci izlaze kroz prozor od UV-stakla ili kvarcnog stakla na suprotnoj strani. Lampa je punjena visoko prečišćenim inertnim gasom pod vrlo malim pritiskom (oko 4mm Hg). Inertni gas kojim se lampa puni, njegov pritisak, napon i jačina struje odabrani su tako da se pražnjenje dešava samo u šupljini katode. Ono se uglavnom sastoji od lučnog spektra, koji nije proširen usled električnog efekta, Lorentz-ovog ili Doppler-ovog efekta.

 Lampa

 

HCL-lampe rade sa strujom od 300-400V, jačine 2-20mA. HCL-lampe ne proizvode jedan zrak već spektar intenzivnih uskih snopova radijacije. Najizrazitiji je, naravno, rezonantni zrak. Širina ovog zraka, na polovini maksimuma intenziteta, je manja od širine odgovarajućeg apsorpcionog profila.

Za korekciju neatomske (pozadinske) apsorpcije najčešće se koristi izvor sa kontinualnim spektrom – vodonična (D2) lampa. Ova lampa emituje intenzivan kontinualni spektar u ultraljubičastoj oblasti.

Deo spektra

Deo spektra iz HCL-lampe za nikal